BOQUILLES D' OBTURACIÓ RESORT HMP 10 - 20 -30

Boquilles d'obturació amb ressort. L'agulla es mou axialment a l'interior del filtre, mantenint tancada degut a la força de la molla. Alliberant l'agulla a partir de 180 bars.