BOQUILLES OBTURACIÓ OBHMP 1000 - 2000- 3000

BOQUILLES  D'OBTURACIÓ SERIE 0BHMP1000 - 2000 - 3000

L'agulla de màquina accionada pneumàtica o hidràulicament HMP s'utilitzen en el procesament de termoplàstics principalment amb materials de baixa viscositat com: PA, PPS.PE, POM i Pàg.

L'actuador conjunt integrat controla una agulla col·locada a la boquilla d'eix a través d'un mecanisme de palanca. El flux de fusió es processarà per tant, dependent separat en l'orifici del filtre. El mecanisme de la agulla està construït de tal manera, que amb l'excés de pressió es garanteix una obertura automática de la boquilla.
•Avantatge: Reducció de temps de cicle, de tancament en orifici del filtre, la retirada, durant el dosatge.
•Aplicació: Indústries d'envasament, d'automòbils i d'oci, equips medicinals i electrònics.