Mescladors per a extrusió

MESCLADORS DE MASSA FOSA PER A EXTRUSIÓ

Desitja optimitzar el seu procés d'extrusió? PROMIX li ofereix solucions eficaces amb mescladors estàtics i mescladors de massa fosa que inclouen cobertes per a extrusió amb una despesa inversa reduïda. Li ofereixen...

li ofereixen...

- Major rendiment

- Excel·lent distribució de tots els additius

- Qualitat consistent i una entrada òptima de massa fosa en el donat

- Eliminació de línies de flux -

- Temperatura i velocitat homogenis

idoni...

Tauler d'escuma, pel·lícula fines films, extrusió de làmines i perfils, canonades, etc...

els seus avantatges ...

- Major rendiment

- Millor acabat de superfícies

- Color i gruix uniformes

- Major rendiment de producció

- Temperatura i velocitat homogenis

- Reincorporació directa del material desbarbado