Boquilles

Boquilles o acoplaments de capdavanteres intercanviables de con o ràdio, adaptat a qualsevol premsa d'injecció.