Resistencies Elèctriques

Resistències de Cartutx, helicoïdals, helicoïdals blindades, hermètiques, ceràmiques, xapa ica, planes, tubulars, infrarojos.